ZASADY ZALICZENIA ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE

Zasady zaliczenia zajęć                                                                         z wychowania do życia w rodzinie                                 w Szkole Podstawowej im. Tadeusz Kościuszki                       w Zespole Szkolno-Przedszkolny w Tucznej

 

Zajęcia wychowania do życia w rodzinie realizowane są w klasach IV – VIII szkoły podstawowej w wymiarze 14 godzin dydaktycznych dla ucznia w ciągu roku szkolnego (9 godzin z całą klasą  + 5 godzin grupa dziewcząt + 5 godzin grupa chłopców). Z zajęć tych nie wystawia się ocen, a na świadectwie szkolnym widnieje zapis „uczestniczył/uczestniczyła” lub „nie uczestniczył/nie uczestniczyła”. W związku z powyższym przyjęto zasady zaliczenia zajęć umożliwiające  dokonanie właściwego zapisu w arkuszu ucznia i na świadectwie szkolnym.

Warunkami zaliczenia zajęć są:

  • aktywne uczestnictwo w zajęciach wychowania do życia w rodzinie,
  • systematyczne uzupełnianie zeszytu ćwiczeń do wychowania do życia w rodzinie,
  • kulturalne i oparte o ogólnie akceptowane normy społeczne zachowanie na zajęciach wychowania do życia w rodzinie,
  • frekwencja na zajęciach wychowania do życia w rodzinie przekraczająca 50 %,
  • prowadzenie zeszytu przedmiotowego lub zapisywanie tematów w ćwiczeniach.

 

 

Opracowała: Edyta Polak

 

 

Program nauczania Wychowania do życia w rodzinie: “Moje dorastanie” autorstwa Bożeny Strzemiecznej.