TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI

TERMINY  ZEBRAŃ Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ                     

  im. T. Kościuszki w Tucznej w roku szkolnym 2021/2022

 

  • 07.09. 2021 r. – zebrania z rodzicami uczniów klas VI – VIII
  • 09.2021 r. – zebrania z rodzicami uczniów klas I- V
  • 21.10. 21 r. – zebrania z rodzicami uczniów klas I- VIII
  • 03.12. 21 r. – zebrania z rodzicami uczniów klas I- VIII
  • 07.02. 22 r. – zebrania z rodzicami uczniów klas I- VIII, podsumowanie wyników za pierwsze półrocze nauki, (poinformowanie rodziców uczniów z kl. VIII o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty)
  • 06.04. 22 r. – zebrania z rodzicami uczniów klas I- VIII
  • 05.05. 22 r. – zebrania rodziców uczniów klas I – VIII

 

Zebrania w klasach I- III rozpoczynają się od godziny 15- tej, a w klasach IV- VIII od godziny 16-tej i mogą być prowadzone w formie stacjonarnej lub zdalnie w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju i zaleceń MEN i GIS.

Wychowawcy będą na bieżąco informować Rodziców wpisując datę i godzinę zebrania            w terminarzu lub wysyłając wiadomość na Librusie.