Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2022/2023

OGŁOSZENIE

 Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Tucznej na rok szkolny 2022/2023 odbędzie się w dniach od 01 marca do 25 marca 2022 r. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego są do pobrania poniżej, w sekretariacie  placówki lub u wychowawcy grupy. Wypełniony i podpisany wniosek lub deklarację proszę dostarczyć do sekretariatu lub wychowawcy grupy.  

Wniosek-o-przyjęcie-dziecka-do-Przedszkola-Samorządowego-w-Tucznej-4

Deklaracja-o-kontynuowaniu-wychowania-przedszkolnego-w-przedszkolu-samorządowym-wTucznej

regulamin rekrutacji

zarządzenie dyrektora 20(2021-2022)

zarządzenie dyrektora 21(2021-2022)