PRZEDSZKOLE

Czerwcowe konkursy w przedszkolu” Leśny Skrzat” oraz “Kwiaty w wazonie”

DZIEŃ DZIECKA W PRZEDSZKOLU

1 czerwca 2021 r.

EKOLOGICZNIE W PRZEDSZKOLU

maj 2021 r.

W naszym przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021 realizowaliśmy program “Skąd się biorą produkty ekologiczne”, za który odpowiedzialna była pani Małgorzata Cichowska. Jednym z ciekawych etapów tego projektu był zorganizowany konkurs Eko ptaki – cudaki. Równie fascynująca okazała się degustacja chleba, przygotowane przez dzieci i Panią. Dopełnieniem programu jest gazetka tematyczna na korytarzu przedszkolnym z materiałami edukacyjnymi. Zachęcamy do rozmowy z dziećmi na temat produktów ekologicznych. 

SZANOWNI RODZICE!

   Podręczniki zakupują rodzice! 

 PODRĘCZNIKI NIE OBJĘTE DOTACJĄ

     WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO GRUPY PRZEDSZKOLNEJ 5, 6 – LATKÓW 

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Autor Tytuł Wydawnictwo
Wiesława Żaba – Żabińska,

Marzena Kwiecień

“Odkrywam siebie i świat”.

Złota kolekcja. Pakiet BiB+

(Karty pracy cz.1 – 4,

(wyprawka plastyczna)

MAC Edukacja
Ewa Wodzicka-Dondziłło “Start with Fluffy” Pakiet Kolorowy start.

Język angielski. 5 i 6 latki

MAC Edukacja

                                             

      WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO GRUPY PRZEDSZKOLNEJ 3, 4 – LATKÓW  W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Autor Tytuł Wydawnictwo
Agata Bober

Marzena Kwiecień

Wiesława Żaba – Żabińska,

 

“Nowe przygody Olka i Ady”.

Pakiet A+

(Karty pracy cz.1 – 2, książka

wyprawka plastyczna)

MAC Edukacja
Ewa Wodzicka-Dondziłło Język angielski : “I LOVE BOO ”                 Poziom A+

 

MAC Edukacja

 

                      Informacja dla rodziców                              

Przedszkola Samorządowego w Tucznej

Informujemy, iż decyzją Wójta Gminy Tuczna, w bieżącym roku szkolnym 2019/2020  przedszkole publiczne ma

okres wakacyjny w miesiącu lipcu, a będzie funkcjonowało

i sprawowało opiekę nad dziećmi w miesiącu sierpniu.

Termin zgłaszania dzieci na miesiąc wakacyjny sierpień upływa 30.06.2020r.

Mamy świadomość, iż obecna sytuacja jest na tyle wyjątkowa, iż konieczne jest dostosowanie pracy przedszkola do aktualnej rzeczywistości, by mogło ono świadczyć opiekę nad dziećmi w tym trudnym dla rodziców powrocie do pracy.

Publiczne przedszkole, kierując się bezpieczeństwem dzieci, nauczycieli i opiekunów, będzie  funkcjonowało zgodnie z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa, opracowanymi na podstawie  Wytycznych GIS.

Z uwagi na konieczność zaplanowania organizacji pracy przedszkola na miesiąc sierpień, prosimy Rodziców o kontakt z Dyrektorem w celu zgłoszenia dziecka.

Dołożymy wszelkich starań, by w miarę możliwości w okresie wakacyjnym przyjąć jak największą liczbę dzieci, oczywiście w ramach obowiązującego reżimu sanitarnego, zapewniając najwyższe środki ostrożności i mając na uwadze wartości nadrzędne, zdrowie, bezpieczeństwo dzieci, nauczycieli i opiekunów. Jednocześnie, pomimo wdrożenia nadzwyczajnych procedur chroniących dzieci i pracowników, zwracamy uwagę Rodzicom by byli świadomi możliwości zarażenia się ich dzieci, pozostałych domowników, opiekunów w przedszkolu i innych dzieci COVID-19.

Tydzień adaptacyjny dla dzieci 3-letnich odbędzie się 24-28 sierpnia 2020r.

 

Szanowni Rodzice,

w związku z pracą przedszkola w okresie wakacyjnym, placówka będą funkcjonowała zgodnie z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa, opracowanymi na podstawie Wytycznych GIS. Z  uwagi na powyższe, prosimy o wypełnienie niniejszego zgłoszenia,  w którym konieczne jest zapewnienie opieki przedszkolnej Państwa dziecku, w związku z wykonywaniem przez Państwa pracy w trybie stacjonarnym.

Proszę mieć na uwadze,  iż w związku z reżimem sanitarnym ilość dzieci, jakie możemy przyjąć w tym samym czasie jest ograniczona. W przypadku gdy ilość zgłoszeń, przewyższy liczbę wolnych miejsc, przedszkole będzie musiało podjąć decyzję o kolejności przyjęć, mając na uwadze zapisy Wytycznych GIS i MZ.

ZGŁOSZENIE DZIECKA

na miesiąc wakacyjny  sierpień* 2020 r.

Informuję, że nasze/moje* dziecko

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko dziecka                                                                

będzie korzystało z wakacyjnej opieki przedszkolnej:

 

Aktualne telefony kontaktowe do rodziców:

  • Matki/opiekuna prawnego*  ……………………………………………………………………………………..
  • Ojca/opiekuna prawnego*    ………………………………………………………………………………………

 

Załącznikiem do niniejszego zgłoszenia jest złożone oświadczenie rodziców o zapoznaniu się procedurą funkcjonowania przedszkola w okresie zagrożenia epidemicznego.

 

Tuczna, ………………. 2020 r.                                               ………………………………………………………………….

                                                                                               Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

*  niepotrzebne skreślić

 

Szanowni Rodzice

Od 25 maja 2020r. w przedszkolu zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńczo -wychowawcze. 

Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie zdrowi uczniowie, bez objawów sugerujących chorobę  zakaźną.   

Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

ŚWIĘTO KWIATÓW

 

DZIEŃ DINOZAURA

28 lutego grupa „Biedronek” świętowała Dzień dinozaura. Dzieci oglądały książki i zgromadzone figurki pradawnych stworzeń, wysłuchały najważniejszych informacji na ich temat i obejrzały prezentację, która przybliżyła niektórych przedstawicieli dinozaurów. Z dużym zaangażowaniem dzieci rozwiązywały zadania, które wieńczyły prezentację, a następnie wykonały prace plastyczne – dinozaury.


KARNAWAŁOWY BAL PRZEBIERANCÓW

Dnia 20 lutego w tutejszym przedszkolu miał miejsce karnawałowy bal przebierańców. Dzieci wesoło bawiły się w strojach ulubionych bohaterów bajek lub dziewczynki jako księżniczki, a chłopcy wystąpili jako służby mundurowe. Dzieci brały udział w zabawach tanecznych, z chustą animacyjną i uczestniczyły w przygotowanych konkursach. W trakcie korzystały ze słodkiego poczęstunku, a jego uatrakcyjnieniem był pączek na tłusty czwartek.

 


DZIEŃ BABCI I DZIADKA

14 lutego 2020r. w Przedszkolu Samorządowym w Tucznej odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Święta te są okazją do okazania Babciom i Dziadkom wdzięczności za ogrom pracy włożonej w pomoc przy wychowaniu wnucząt.
Dzieci piosenką, wierszykiem i tańcem wyraziły miłość i wdzięczność zaproszonym gościom. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa kierowane pod ich adresem. Następnie seniorom złożono życzenia zdrowia oraz wielu powodów do dumy i radości z wnuków. Przedszkolaki swoim Babciom i Dziadkom wręczyły przygotowane niespodzianki.
Uroczystość została zakończona wspólną gościną przy stołach zastawionych słodkościami przygotowanymi przez rodziców. Dziadkowie byli pełni uznania dla swoich pociech. Podziwiali ich postawę, umiejętności i wkład pracy włożony w przygotowane uroczystości. Były to niezwykłe chwile, nie tylko dla dzieci, ale także dla zaproszonych gości, gdyż dostarczyły wiele radości, uśmiechu i wzruszeń.

 


JESIENNE WIERSZOBRANIE

26 listopada  2019r. nasze przedszkolaki brały udział w konkursie recytatorskim “Jesienne wierszobranie” -jesień w poezji dziecięcej w Sławatyczach.  Uczestniczyły w nim dzieci z kilku gmin. Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach.: dzieci 3 i 4-letnie oraz  5 i 6 letnie.  Z młodszej grupy brała udział Małgosia Zeszczuk, zaś z grupy starszej  Kasia Belkiewicz, Gabryś Krańczuk, Solomiia Susidko, Natalia Martyniuk. Wszystkim towarzyszyła miła i sympatyczna atmosfera, a wysoki poziom uczestników świadczył o rzetelnym przygotowaniu się do występu.  Kasia Belkiewicz i Solomiia Susidko zajęły ex aequo II miejsce w swojej grupie wiekowej. Pozostali otrzymali wyróżnienia.


DZIEŃ KREDKI W GRUPIE PSZCZÓŁEK

22 listopada obchodziliśmy w grupie „Pszczółek” Dzień Kredki. Jak się domyślacie nudy nie było.  Święto to jest w szczególny sposób związane z dziećmi. Swoje pierwsze prace dzieci wykonują właśnie przy użyciu kredki. Rysowanie to wielka frajda i ważny trening dla małego dziecka. Dlatego też w tym dniu kredka znajdowała się  w centrum naszych oddziaływań. Na początku Pszczółki śpiewały piosenkę  pt.: „Kolorowe kredki”, a potem wspólnie zastanawialiśmy się: „co by było, gdyby nie było kolorów”. Przedszkolaki wykazały się dużą pomysłowością odpowiadając na pytanie. Następnie dzieci poznały różne rodzaje kredek i z nich tworzyły swoje prace. Dzieci wykorzystały kredki do liczenia, układały z nich różne obrazki,  malowały buźki, kolorowały obrazki w książeczkach do malowania.


PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

06 listopada 2019 r. odbyła się w naszym przedszkolu ważna dla maluszków uroczystość. Dzieci z grupy Motylków zostały przyjęte w poczet przedszkolaków.

Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości i przedstawienia krótkiej części artystycznej, w której dzieci zaprezentowały swoje umiejętności – dając tym samym dowód, jak dużo już potrafią. Były więc, wierszyki, piosenki,  zabawy ruchowe i tańce. Po krótkiej części artystycznej, dzieci obiecały: zgodnie bawić się w przedszkolu, przychodzić każdego dnia z uśmiechem, słuchać pani, pomagać kolegom i być dzielnym przedszkolakiem.

Po złożeniu przyrzeczenia przez dzieci nadszedł czas na „ceremonię” pasowania. Pani dyrektor dokonała uroczystego pasowania każdego dziecka na przedszkolaka.

Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia każdy przedszkolak otrzymał drobny upominek i dyplom pasowania.


DZIEŃ SENIORA

27 października gminne obchody Dnia Seniora niewątpliwie umiliły występy dzieci z Przedszkola Samorządowego w Tucznej. Dzieci z grup 4 i 5 latków  pod kierunkiem swoich wychowawczyń przygotowały krótką część artystyczną.


XII Biegi Radziwiłłowskie w Sławatyczach


ŻABKI NA JESIENNYM SPACERZE


MOTYLKI DBAJĄ O ZĄBKI


DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA W GRUPIE 5 – LATKÓW

30 września 2019 r. w grupie 5-latków dzieci świętowały Dzień Chłopaka i Dzień Przedszkolaka. Z tej okazji wychowawczyni Jadwiga Jeruzalska  złożyła najserdeczniejsze życzenia wszystkim przedszkolakom. Chłopaki z okazji swojego święta otrzymali kolorowe krawaty i upominki. Było wesoło i kolorowo. Dzieci śpiewały ulubione piosenki i brały udział w różnych konkursach i zabawach integracyjnych. W dalszej części uroczystości dzieci z wychowawczynią wykonały owocowe szaszłyki, po czym odbyła się ich degustacja. Impreza udała się znakomicie! Przyniosła ogromną radość i niezapomniane wrażenia.


DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA W GRUPIE 4 – LATKÓW

26.09.2019r. w grupie 4- latków odbył się Dzień Przedszkolaka i Dzień Chłopaka. Wychowankowie otrzymali symboliczne upominki od rodziców.


DOBRE MANIERY

19 września 2019 r. przedszkolaki obejrzały przedstawienie profilaktyczne dotyczące dobrych manier. Udział w spektaklu dał maluchom okazję nie tylko do poznania zasad dobrych manier, ale również do świetnej zabawy.