Plan lekcji

Tygodniowy rozkład zajęć obowiązujący od 07.09.2020 r.

KLASA I – wych. Magdalena Fedorowicz

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 edukacja MF 1 edukacja MF 1 edukacja MF 1 GD MF 1 edukacja inf. MF
2 edukacja MF 2 edukacja MF 2 w-f MF 2 religia JD/PW 2 edukacja MF
3 w-f MF 3 w-f MF 3 edukacja MF 3 edukacja MF 3 edukacja MF
4 edukacja MF 4 edukacja MF 4 religia PW/JD 4 edukacja MF 4 edukacja MF
5 k. mat.-pol. ZL 5 k. mat.-pol. ZL 5 GD MF 5 edukacja MF 5 j. angielski JCh
6 6 6 6 6 6
7 7 7 7 7 7
8 8 8 8 8 8

KLASA II a – wych. Dorota Tereda

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 edukacja DT 1 edukacja DT 1 k. mat-pol. ZL 1 edukacja DT 1 edukacja DT
2 j. angielski JCh 2 edukacja DT 2 religia PW/JD 2 edukacja DT 2 edukacja DT
3 edukacja DT 3 edukacja DT 3 edukacja DT 3 edukacja DT 3 edukacja DT
4 edukacja DT 4 edukacja inf. DT 4 edukacja DT 4 religia PW/JD 4 j. angielski JCh
5 w-f DT 5 w-f DT 5 w-f DT 5 GD DT 5
6 6 6 6 6
7 7 7 7 7
8 8 8 8 8

KLASA II b – wych. Danuta Biernacka

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 edukacja DB 1 edukacja DB 1 religia PW 1 religia PW 1 j. angielski JCh
2 edukacja DB 2 edukacja DB 2 edukacja DB 2 edukacja DB 2 edukacja DB
3 w-f BR 3 w-f BR 3 edukacja DB 3 edukacja DB 3 edukacja inf. DB
4 edukacja DB 4 edukacja DB 4 edukacja DB 4 edukacja DB 4 edukacja DB
5 5 edukacja DB 5 j. angielski JCh 5 w-f BR 5 GD DB
6 6 6 6 6
7 7 7 7 7
8 8 8 8 8

KLASA III – wych. Urszula Zielińska

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 edukacja UZ 1 edukacja UZ 1 religia KS/JD 1 religia KS/JD 1 edukacja UZ
2 edukacja UZ 2 edukacja UZ 2 j. angielski JCh 2 w-f JO 2 edukacja UZ
3 edukacja UZ 3 edukacja UZ 3 edukacja UZ 3 edukacja UZ 3 w-f JO
4 j. angielski UZ 4 k. matemat. EŚK 4 edukacja UZ 4 edukacja UZ 4 edukacja UZ
5 w-f JO 5 5 edukacja UZ 5 edukacja UZ 5 edukacja inf. UZ
6 6 6 6 6
7 7 7 7 7
8 8 8 8 8

KLASA IV a  – wych. Anna Krasocha

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 j. angielski JCh 1 j. polski SSz 1 j. polski SSz 1 WDZ EP 1 matematyka AKr
2 j. rosyjski KD 2 przyroda RM 2 plastyka ZL 2 wych- fiz TS 2 j. rosyjski KD
3 j. polski SSz 3 muzyka ZL 3 religia PW/JD 3 religia PW/JD 3 wych-fiz. TS
4 matematyka AKr 4 historia EP 4 matematyka AKr 4 j. polski SSz 4 j. polski SSz
5 zaj. z wych. AKr 5 matematyka AKr 5 informatyka 5 j. angielski JCh 5 przyroda RM
6 technika 6 wych.-fiz. TS 6 wych.-fiz TS 6 6 zaj. art. ½ ZL
7 7 j. angielski JCh 7 SKS 7 7
8 8 8 8 8

KLASA IV b – wych. Krystyna Dmitruka

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 muzyka ZL 1 wych-fiz BR 1 wych-fiz BR 1 matematyka OG 1 j. rosyjski KD
2 historia EP 2 j. polski SSz 2 przyroda RM 2 technika 2 matematyka OG
3 matematyka OG 3 informatyka OG 3 j. polski SSz 3 j. polski SSz 3 przyroda RM
4 j. polski SSz 4 plastyka ZL 4 j. angielski JCh 4 wych-fiz. BR 4 Wych-fiz BR
5 zaj. z wych. KD 5 j. rosyjski KD 5 matematyka OG 5 religia PW 5 j. polski SSz
6 j. angielski JCh 6 j. angielski JCh 6 religia PW 6 6 zaj. art. ½ ZL
7 7 WDŻ EP 7 SKS 7 7
8 8 8 8 8

KLASA V – wych. Olga Gryzło

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 matematyka OG 1 informatyka OG 1 technika JŁ/JO 1 muzyka ZL 1 matematyka OG/JO
2 wych-fiz TS 2 religia KS 2 historia EP 2 j. polski ES/AH 2 wych-fiz TS
3 j. angielski II 3 geografia RM 3 j. polski ES/AH 3 religia KS 3 j. polski ES/AH
4 j. rosyjski KD 4 matematyka OG 4 matematyka OG 4 wych.-fiz. TS 4 plastyka ZL
5 zaj. z wych. OG 5 j. polski ES/AH 5 wych-fiz. TS 5 j. rosyjski KD 5 biologia JO
6 j. polski ES/AH 6 j. angielski II 6 WDŻ EP 6 j. angielski II 6 historia EP
7 R (PM)/Z(KN) RM/II 7 korektywa (PM) JO 7 7 R (KN)/Z(PM) RM/II 7
8 R  (KN) RM 8 8 8 8

KLASA VI a – wych. Alicja Hołownia

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 technika 1 matematyka (k) EŚK 1 wych-fiz JO 1 wych.-fiz JO 1 biologia JO
2 muzyka ZL 2 plastyka ZL 2 j. polski AH 2 religia KS 2 wych-fiz JO
3 matematyka EŚK 3 historia EP 3 religia  KS 3 informatyka OG 3 matematyka EŚK
4 j. polski AH 4 j. polski AH 4 j. rosyjski KD 4 j. polski AH 4 historia EP
5 zaj. z wych. AH 5 geografia RM 5 matematyka EŚK 5 matematyka EŚK 5 j. polski AH
6 wych- fiz JO 6 j. rosyjski KD 6 j. angielski JCh 6 j. angielski JCh 6 j. angielski JCh
7 SKS 7 SKS 7 7 SKS 7
8 8 8 8 8

KLASA VI b – wych. Elżbieta Sokołowska

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 j. rosyjski KD 1 religia KS 1 j. angielski II 1 j. polski ES 1 j. angielski II
2 matematyka EŚK 2 matematyka EŚK 2 religia KS 2 informatyka OG 2 matematyka EŚK
3 wych-fiz TS 3 j. polski ES 3 biologia JO 3 muzyka ZL 3 plastyka ZL
4 j. polski ES 4 geografia RM 4 j. polski ES 4 matematyka EŚK 4 wych-fiz TS
5 zaj. z wych. ES 5 wych –fiz TS 5 historia EP 5 wych-fiz TS 5 j. polski ES
6 j. angielski II 6 historia EP 6 technika 6 j. rosyjski KD 6 R UZ
7 7 SKS 7 matematyka (k) EŚK 7 SKS/R UZ 7
8 8 8 8 8

KLASA VII a – wych. Edyta Świstun Karwacka

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 matematyka (k) EŚK 1 muzyka ZL 1 j. polski AH 1 j. polski AH 1 matematyka EŚK
2 fizyka 2 chemia 2 j. angielski II 2 matematyka ESK 2 j. angielski II
3 j. rosyjski KD 3 matematyka EŚK 3 wych-fiz. BR 3 biologia JO 3 chemia
4 wych-fiz BR 4 biologia JO 4 historia EP 4 j. angielski II 4 j. polski AH
5 zaj. z wych. EŚK 5 historia EP 5 j. rosyjski KD 5 geografia RM 5 plastyka ZL
6 informatyka OG 6 j. polski AH 6 matematyka EŚK 6 religia KS/JD 6 wych-fiz BR
7 j. polski AH 7 religia KS/JD 7 fizyka 7 doradztwo zaw. JK 7 geografia RM
8 8 8 8 wych-fiz BR 8

KLASA VII b – wych. Iwona Iwaniuk

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 wych.-fiz. TS 1 historia EP 1 geografia RM 1 fizyka 1 wych-fiz. TS
2 j. angielski II 2 informatyka OG 2 biologia JO 2 matematyka Akr 2 chemia
3 j. polski ES 3 matematyka AKr 3 matematyka AKr 3 j. polski ES 3 matematyka AKr
4 fizyka 4 wych-fiz. TS 4 chemia 4 muzyka ZL 4 j. angielski II
5 Zaj. z wych. II 5 religia KS 5 j. polski ES 5 j. angielski II 5 historia EP
6 geografia RM 6 j. polski ES 6 religia KS 6 wych-fiz TS 6 j. polski ES
7 biologia JO 7 matematyka (k) AKr 7 j. rosyjski KD 7 j. rosyjski KD 7 plastyka ZL
8     8     8     8 doradztwo zaw. JK 8    

KLASA VIII – wych. Bartosz Reduch

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
historia EP 1 chemia 1 historia EP 1 matematyka (k)/R Akr/URz 1 chemia
informatyka OG 2 wych-fiz. BR 2 j. polski SSz 2 WOS EP 2 matematyka AKr
fizyka 3 j. polski SSz 3 fizyka 3 wych-fiz BR 3 j. angielski II
j. angielski II 4 matematyka AKr 4 wych-fiz BR 4 edukacja d.b. KD 4 biologia JO
Zaj. z wych BR 5 j. angielski II 5 matematyka AKr 5 j. polski SSz 5 wych-fiz BR
matematyka Akr 6 religia KS/JD 6 j. rosyjski/R KD/URz 6 geografia RM 6 j. polski SSz