Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tucznej zaprasza uczniów do udziału w tegorocznym konkursie plastycznym KRUS.
Szczegółowe informacje o XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” znajdują się w linku:  https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/xi-konkurs-plastyczny-2021/

Konkurs organizowany jest w dwóch grupach wiekowych:   I grupa- klasy 0-III,       II grupa –klasy IV-VIII

  Nauczyciel nadzorujący: Zofia Lipka

 Oto praca ucznia naszej szkoły:

Ogólnopolska akcja „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”

W dniach 16-18.02.2021 r. szkoła  nasza brała udział ogólnopolskim projekcie  “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci” organizowanym przez Green Office Ecologic Spółka zo.o. z siedzibą w Warszawie, oddział w Łomazach.

Celem akcji było podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami. Uczniowie i ich Rodzice z ogromnym zaangażowaniem przystąpili do zbiórki, gromadząc przy szkole ogromne ilości zużytego sprzętu elektrycznego  i elektronicznego.

Wszystkim uczestnikom akcji, szczególnie Rodzicom naszych uczniów składamy ogromne podziękowania.

Dzień Bezpiecznego Internetu w naszej szkole.

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Unii Europejskiej od 2004 roku, a w Polsce od 2005 roku. Od kilku lat przekroczył już granice Europy i dotarł do ponad 150 krajów.

W tym roku Dzień Bezpiecznego Internetu przypada na wtorek 9 lutego ale w naszej szkole  obchodzony będzie przez cały tydzień. Ze względu na zagrożenie epidemiczne nie organizujemy obchodów w szkole, ale za pośrednictwem Internetu.

W klasach IV – VIII w ramach informatyki  i na zajęciach z wychowawcą przeprowadzone zostały lekcje online  dotyczące cyberbezpieczeństwa,  zasad bezpiecznej aktywności uczniów na portalach społecznościowych oraz zagrożeń związanych z zamieszczaniem na profilach informacji i zdjęć, a także anonimowości w Sieci, prawie autorskim i wiarygodności informacji. Przedstawiono również prezentację multimedialną i krótkie film, mający na celu przypomnienie uczniom istotnych kwestii dotyczących bezpieczeństwa w Sieci oraz zagrożeń jakie niesie niewłaściwe korzystanie z zasobów sieciowych. W klasach I-III odbywają się pogadanki na lekcjach w szkole. Na szkolnym korytarzu umieszczono gazetkę promującą bezpieczne korzystanie z Internetu. Pani pedagog przesłała na skrzynkę mailową uczniom klas IV – VIII informacje na temat DBI oraz linki do filmów i stron internetowych promujących bezpieczeństwo w sieci.

W ramach tegorocznych obchodów DBI zorganizowany był w naszej szkole konkurs plastyczny pt. “Bezpieczny Internet: Działajmy Razem”.  Uczniom, którzy   wzięli w nim udział serdecznie dziękujemy.

Wyniki konkursu:
I  miejsce: Oktawia Olędzka – kl. VIb,
II miejsce: Amelia Olędzka – kl. VIIb,

III miejsce: Anna Lipka – kl. VIIb.

Poniżej prezentujemy najciekawsze prace.

 

Kampania Społeczna FORUM PRZECIW DEPRESJI

Nauka zdalna przyniosła wiele zmian które nie były łatwe do zaakceptowania. Samotność, przymusowa organizacja swojego harmonogramu dnia czy piętrzące się zaległości niosą za sobą różne konsekwencje psychiczne. Warto na co dzień być czujnym i obserwować swoje dzieci lub uczniów, bo może być to reakcja depresyjna na zaistniałą rzeczywistość. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi wiadomościami.

Antydepresyjny telefon – 22 594 91 00 – środa i czwartek  17.00 – 19.00

 Jak dbać o zdrowie psychiczne

Depresja w czasie nauki zdalnej 

Mów to dziecku codziennie

Słowa, które pomagają budować relacje

Ważne telefony antydepresyjne

Akcje chartyatywne

Nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w akcji organizowanej przez Samorząd Uczniowski i pedagoga szkolnego pod hasłem : Podziel się na święta, na rzecz uczennic naszej szkoły. W akcji wzięli udział nauczyciele i personel szkoły.

Przeprowadzono  również  akcję charytatywną na rzecz Jakuba Suchodoły walczącego z ciężką chorobą SMA . Do zbiórki  kasztanów i nakrętek włączyło się wielu uczniów  Szkoły Podstawowej , dzieci z Oddziału Przedszkolnego , oraz  dorosłych.
Pieniądze otrzymane ze sprzedaży kasztanów w kwocie 452 zł, przekazane zostały na rzecz chorego dziecka.
Celem powyższych  przedsięwzięć było:
Uwrażliwienie i zaangażowanie uczniów w dzieło niesienia pomocy  drugiemu człowiekowi;
Dostrzeganie osób potrzebujących w swoim środowisku (szkolnym, lokalnym),oraz możliwość dzielenia się z innymi tym, co się ma;
Kształtowanie postaw prospołecznych i etycznych, przejawiających się troską o innych:
Znajdowanie zadowolenia i satysfakcji z udzielonej bezinteresownej pomocy, która spowodowała uśmiech na twarzy obdarowanego;

Wszystkim, którym los drugiego człowieka nie jest obojętny – serdecznie dziękujemy.                               
                                                                                        Organizatorzy

VII Ogólnopolski konkurs plastyczny “Rosja w zwierciadle symboli architektury”

11 grudnia 2020 roku w Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej UMCS podsumowano VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,,Rosja w zwierciadle symboli architektury.
W kategorii klas 4-6  I miejsce zdobyła uczennica naszej szkoły Sara Woźniak (klasa V) – tytuł pracy ,,Sobór Wasyla Błogosławionego.
III miejsce zdobył również uczeń naszej szkoły Igor Czubla (klasa IVb) – tytuł pracy ,,Sobór Wasyla Błogosławionego.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Nagrodzone prace na zdjęciach poniżej.

Narodowe Święto Niepodległości 2020

Nasza szkoła wzięła udział w kolejnej ogólnopolskiej akcji MEN: “Szkoła do hymnu”. 10 listopada 2020 r. o godz. 11.11 podczas zajęć online  uczniowie wraz z nauczycielami odśpiewali hymn państwowy. W szkole wykonano gazetkę okolicznościową. Pracownicy szkoły uporządkowali teren obok pomnika Józefa Piłsudskiego w Rozbitówce.

Uroczystości w kościele z udziałem uczniów Zespołu-Szkolno Przedszkolnego w Tucznej.