OPŁATY ZA WYŻYWIENIE

 

Opłata za obiady w miesiącu wrześniu

do 16.09.2022 r.

wpłaty są przyjmowane w godzinach od 800do 900

(od 07.09.22r. do 16.09.22r.)

Stawka żywieniowa kl.3,4,5- latki i 0

(9,00 zł. x 22dni = 198,00 zł. -obiady i śniadania

4,00 zł. x 22 dni = 88,00 zł. -śniadania)

Uczniowie klas od I do VIII

Stawka żywieniowa 5,00 zł.

Opłata za wrzesień 18 dni x 5 zł.=90 zł.

W przypadku nieobecności powyżej 3 dni odliczamy dzienną stawkę żywieniową w następnym miesiącu

Przelew na rachunek bankowy : Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej oddział w Tucznej

Nr 11 8025 0007 0550 0882 2000 0020

W tytule przelewu wpisujemy: ZS-P, imię i nazwisko dziecka, klasa, kwota