OPŁATY ZA WYŻYWIENIE

Opłata za obiady w miesiącu październiku

                  do 11.10.2021 r.

 

Wpłaty są przyjmowane w godzinach

od 8.00 do 10.00 (od 04.10.2021 r. do 11.10.2021 ).

 

Stawka żywieniowa 3,4,5 – latki i kl.0

(6,00 zł x 21 =126,00 zł – obiady i śniadania)

(2,00 x 21= 42,00 zł – tylko śniadania)

 

UCZNIOWIE KLAS od I do VIII:

Stawka żywieniowa 4 zł/dzień –obiad

Opłata za X 20×4=80 zł

 

W przypadku nieobecności powyżej 3 dni odliczamy dzienną stawkę żywieniową w następnym miesiącu

Płatności należy dokonywać na rachunek bankowy:

BS w Białej Podlaskiej O/Tuczna nr: 11 8025 0007 0550 0882 2000 0020

Odbiorca:  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tucznej

W tytule podajemy imię i nazwisko dziecka, klasę, kwotę.