OPŁATY ZA WYŻYWIENIE

Opłata za obiady w miesiącu czerwcu

                  do 06.06.2022 r.

Wpłaty są przyjmowane w godzinach od 800do 900   (od 01.06.22r. do 06.06.22r.)

Stawka żywieniowa kl.3,4,5- latki i 0

(6,00 zł. x 21 dni = 126,00 zł. -obiady i śniadania

2,00 zł. x 21 dni = 42,00 zł. -śniadania)

 

Uczniowie klas od I do VIII:

Stawka żywieniowa – 4,00 zł.

Opłata za kwiecień 15 dni x 4 zł. = 60 zł.

W przypadku nieobecności powyżej 3 dni odliczamy dzienną stawkę żywieniową w następnym miesiącu

Płatności należy dokonywać na rachunek bankowy:

BS w Białej Podlaskiej O/Tuczna nr: 11 8025 0007 0550 0882 2000 0020

Odbiorca:  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tucznej

W tytule podajemy imię i nazwisko dziecka, klasę, kwotę.