KALENDARIUM IMPREZ SZKOLNYCH

Termin Zadanie (impreza) Odpowiedzialny
1 września 2021 r. Rozpoczęcie roku szkolnego M. Fedorowicz, K. Dmitruk, E. Sokołowska, E. Polak, wychowawcy
3 września 2021 r. Narodowe Czytanie E. Sokołowska
wrzesień 2021 r. zebrania z rodzicami wychowawcy
17 września 2021 r. „Sprzątanie Świata” – akcja ekologiczna R. Miciuk, J. Kłoczko, nauczyciele w-f
26 września 2021 r. Otwarcie boiska szkolnego Nauczyciele w-f, R. Miciuk, E. Polak, I. Lewczuk, Z. Lipka
30 września 2021 r. Klasowe obchody Dnia Chłopaka wychowawcy
2 października  2021 r. XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia Nauczyciele matematyki
14 października  2021 r. Szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej S. Szydłowska, Z. Lipka
16 października 2021 r. Dzień Papieski Ks. K. Stańczuk, B. Kłoczko
 października 2021 r. Ślubowanie klas I U. Zielińska
października 2021r. zebrania z rodzicami wychowawcy
1 listopada 2021 r. Wszystkich Świętych I. Lewczuk,          Dzień ustawowo wolny.
…listopada 2021 r. Szkolne obchody Narodowego święta Niepodległości E. Polak, K. Dmitruk
…. listopada2021 r. Powiatowy Festiwal Pieśni Patriotycznej M. Fedorowicz
listopada 2021 r.   Zebrania z rodzicami wychowawcy
 6 grudnia 2021 r. Klasowe Mikołajki wychowawcy
grudzień 2021r.

/styczeń 2022 r.

Próbny egzamin ósmoklasisty Dyrektor szkoły, nauczyciele, wychowawcy, członkowie komisji, CKE
… grudnia 2021 r. Procedura wystawienia zagrożeń ocenami niedostatecznymi. Nauczyciele, wychowawcy
22 grudnia 2021 r. kolędowanie klasowe wychowawcy
23 grudnia 2021 r. –

2 stycznia 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna Dni wolne od zajęć dydaktycznych
…………. 2022 r. Ferie zimowe Dni wolne od zajęć dydaktycznych
………….stycznia 2022 r. Półroczne zebranie rodziców Dyrektor szkoły, wychowawcy, nauczyciele
styczeń – marzec 2022 r. Szkolny Turniej Szachowy (Warcabowy) Nauczyciele w-f, T. Suwała, B. Reduch
luty 2022 r. Dzień Bezpiecznego Internetu  J. Kłoczko, A. Kukawska – Wysocka, S. Szydłowska
luty 2022 r. Dzień Języka Ojczystego A. Hołownia, A. Kukawska – Wysocka, E. Sokołowska
marzec 2022 r. Dzień Patrona Sz. P. – Insurekcja Kościuszkowska S. Szydłowska, Z. Lipka
marzec 2022 r. Zebrania z rodzicami wychowawcy
20 marca 2022 r. Dzień Wiosny M. Kozak -Sikorska
kwiecień  2022 r. Apel wielkanocny  A. Krasocha, J. Chazan
kwiecień 2022 r. Dzień Ziemi R. Miciuk, J. Kłoczko, U. Zielińska
………kwietnia  2022 r. Wiosenna przerwa świąteczna Dni wolne od zajęć dydaktycznych
kwiecień 2022 r. Zebrania z rodzicami wychowawcy
Kwiecień/maj2022 r. Szkolne obchody Święta  Konstytucji Trzeciego Maja  E. Polak, K. Dmitruk, E. Sokołowska
maj 2022 r. Majowe spotkania z książką – „Pasowanie na czytelnika”  A. Kukawska – Wysocka
…  maja 2022 r. Procedura wystawienia zagrożeń ocenami niedostatecznymi. Nauczyciele, wychowawcy
…  maja 2022 r. Egzaminy ósmoklasisty OKE, Dyrektor szkoły, Nauczyciele
 1 czerwca 2022 r. Dzień Dziecka i Sportu Szkolnego, Bieg po zdrowie  nauczyciele W-F
czerwiec 2022 r. Zebrania z rodzicami wychowawcy
25 czerwca 2022 r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego E. Świstun Karwacka. J. Łaska
1 września 2022 r. Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 M. Fedorowicz, Z. Lipka, E. Polak