Harmonogram konkursów


             Harmonogram konkursów zaplanowanych w Zespole Szkolno –  Przedszkolnym w Tucznej

                                                              w klasach IV – VIII na rok szkolny 2020/2021

Lp. Tytuł konkursu Nauczyciel odpowiedzialny  za realizację Termin realizacji
1. „Mistrz ortografii” klasy IV – VIII A. Hołownia,  S. Szydłowska,                            E. Sokołowska II – III 2021 r.
2. “Licz się ze słowami” – konkurs z języka polskiego  S. Szydłowska II – III 2021 r.
3. Konkurs recytatorski kl. IV – VIII S. Szydłowska V – 2021 r.
4. „Abaut me” – konkurs z języka angielskiego J. Chazan XII –  2020 r.
5. Konkurs Polonistyczny klasy VI – te  A. Hołownia, E. Sokołowska
V –  2021 r.
6. Konkurs wiedzy ekologicznej R. Miciuk IV –  2021 r.
7. Konkurs matematyczny „Mistrz Logicznego Myślenia”                     kl. IV – VIII A. Krasocha, E. Świstun Karwacka,                O. Gryzło XI – XII 2020 r.
8. „Wiosna figurami malowana” – plakat  klasy IV – VIII  A. Krasocha, E. Świstun Karwacka,              O. Gryzło  III –  2021 r.
9. Konkurs wiedzy geograficznej R. Miciuk XI –  2020
10. Konkurs chemiczny „Z chemią za pan brat” J. Łaska III–IV 2021 r.
 11. Konkurs na logo biblioteki szkolnej      kl. V – VIII A. Kukawska – Wysocka X- 2020 r.
12. „MISTRZ SŁÓWEK” – konkurs z języka angielskiego  J. Chazan III –  2021 r.
13. Rosja w zwierciadle symboli architektury – praca plastyczna  K. Dmitruk
IX –X 2020 r.
14. Bezpieczny Internet – plakat kl. IV – VIII O. Gryzło I –  2021 r.
15. „By się czytać chciało zakładkę stwórz wspaniałą” kl. IV A. Kukawska – Wysocka  X –  2020 r.
16. Tenis stołowy T. Suwała, J. Olszewski, B. Reduch  X  – XI 2020 r.
 17. „Piłkarskie piątki” T. Suwała, J. Olszewski, B. Reduch III–IV 2021 r.
18. Konkurs plastyczny dla klas IV – VIII   na plakat                                  „ Kocham Cię Polsko !” Z. Lipka XI –  2020 r.
19. Konkurs plastyczny dla klas IV – VIII „Piękna nasza Polska cała”  Z. Lipka V – 2021 r.

Harmonogram konkursów zaplanowanych w Zespole Szkolno –  Przedszkolnym w Tucznej

                                                              w klasach I – III na rok szkolny 2020/2021

Lp. Tytuł konkursu Nauczyciel odpowiedzialny  za realizację Termin realizacji
1. „Mistrz ortografii” – konkurs ortograficzny klasy I – III D. Tereda V – VI 2021 r.
2. „Abaut me” – konkurs z języka angielskiego J. Chazan XII 2020 r.
3. „Jestem bezpieczny na drodze” – konkurs wiedzy U. Zielińska X – XI 2020 r.
4. „Biały Pasterz” – konkurs plastyczny M. Fedorowicz XII –  2020 r.
5. „Przyjaciele przyrody” – konkurs     dla klas I – III D. Biernacka
XI –  2020 r.
6. Jan Paweł II – dzień papieski – konkurs plastyczny kl. III Ks. K. Stańczuk X –  2020 r.
7. „By się czytać chciało zakładkę stwórz wspaniałą” kl. I – III A. Kukawska-Wysocka X  –  2020 r.