GRONO PEDAGOGICZNE

Lista nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

                           w Tucznej

            w roku szkolnym 2020/2021

Rzątkowska Urszula dyrektor
Kukawska Anna wicedyrektor
Biernacka Danuta edukacja wczesnoszkolna
Chazan Justyna język angielski
Cichowska Małgorzata  wychowanie przedszkolne
Kłoczko Jolanta pedagog, doradca zawodowy, terapeuta pedagogiczny
Ks. Dmitruk Jan religia prawosławna,
Dmitruk Krystyna język rosyjski, rewalidacja,        edukacja dla bezpieczeństwa
Fedorowicz Magdalena edukacja wczesnoszkolna,    rewalidacja
Gryzło Olga matematyka, informatyka
Hołownia Alicja język polski
Iwaniuk Iwona język angielski
Ks.  Piotr Witkowicz religia katolicka
Jastrzębska Ewelina wychowanie przedszkolne
Krasocha Anna matematyka, 
Miciuk Renata przyroda, geografia, rewalidacja
Kukawska – Wysocka Agnieszka biblioteka
Lewczuk Iwona  logopeda, wychowanie przedszkolne
Lipka Zofia muzyka, plastyka,    

edukacja wczesnoszkolna

Grunwald Dominika psycholog
Łaska Jolanta chemia, fizyka, technika, 
Olszewski Jarosław biologia, wychowanie fizyczne, 
Polak Edyta historia, WOS, WDŻ
Reduch Bartosz wychowanie fizyczne,             wychowanie przedszkolne
Sokołowska Elżbieta język polski,
Ks. Stańczuk Kamil religia katolicka
Suwała Tadeusz wychowanie fizyczne,
Szydłowska Sylwia język polski, 
Świstun Karwacka Edyta matematyka, 
Tereda Dorota edukacja wczesnoszkolna
Sawczuk Ewa wychowanie przedszkolne
Zielińska Urszula edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja