GRONO PEDAGOGICZNE

Lista nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

                           w Tucznej

            w roku szkolnym 2021/2022

Rzątkowska Urszula dyrektor
Iwona Iwaniuk wicedyrektor, język angielski
Biernacka Danuta edukacja wczesnoszkolna
Chazan Justyna język angielski, wychowanie przedszkolne
Cichowska Małgorzata  wychowanie przedszkolne
Kłoczko Jolanta pedagog, doradca zawodowy, terapeuta pedagogiczny
Ks. Dmitruk Jan religia prawosławna,
Dmitruk Krystyna język rosyjski, rewalidacja,        edukacja dla bezpieczeństwa
Fedorowicz Magdalena edukacja wczesnoszkolna,    rewalidacja
Kukawska Anna edukacja wczesnoszkolna
Hołownia Alicja język polski
Iwaniuk Iwona język angielski
Kłoczko Bożena religia katolicka
Jeruzalska Jadwiga wychowanie przedszkolne
Krasocha Anna matematyka, 
Miciuk Renata przyroda, geografia, rewalidacja
Kukawska – Wysocka Agnieszka biblioteka, informatyka
Lewczuk Iwona  logopeda, wychowanie przedszkolne
Lipka Zofia muzyka, plastyka,    

edukacja wczesnoszkolna

Grunwald Dominika psycholog
Łaska Jolanta chemia, fizyka 
Olszewski Jarosław biologia, wychowanie fizyczne, 
Polak Edyta historia, WOS, WDŻ
Reduch Bartosz wychowanie fizyczne,             wychowanie przedszkolne
Sokołowska Elżbieta język polski,
Ks. Stańczuk Kamil religia katolicka
Suwała Tadeusz wychowanie fizyczne,
Szydłowska Sylwia język polski, technika, informatyka
Świstun Karwacka Edyta matematyka 
Sawczuk Ewa wychowanie przedszkolne
Zielińska Urszula edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja