Doradca zawodowy

Doradca zawodowy – Jolanta Kłoczko

Godziny pracy:

II półrocze roku szkolnego 2020/2021

Konsultacje z rodzicami – środa 9.50-10.35

 

I półrocze roku szkolnego 2020/2021

klasa VIIa  czwartek  1400– 1445

klasa VIIb  czwartek 1455– 1540

Doradztwo zawodowe klasa VIII – II  półrocze roku szkolnego 2020/2021

Konsultacje z rodzicami –czwartek 13.00-14.00

ROZPORZĄDZENIE MEN ws. doradztwa zawodowego.

Egzamin Ósmoklasisty Podstawowe informacje.

Ścieżki kształcenia.

RODZICE

JAK POMÓC DZIECKU WYBRAĆ SZKOŁĘ I ZAWÓD?

Szanowni Państwo!

Za parę miesięcy Państwa dzieci będą składać dokumenty do szkół ponadpodstawowych. Najbliższy czas warto więc wykorzystać na zbieranie informacji, rozmowy i przemyślenia, tak aby decyzja o wyborze szkoły i zawodu była jak najbardziej trafna. Co doradzić dziecku w tak skomplikowanej rzeczywistości? Najgorsze co moglibyśmy zrobić, to powiedzieć dziecku rób co chcesz, to twój wybór, to twoja przyszłość Jeśli nam dorosłym niejednokrotnie trudno odnaleźć się w sytuacji na rynku pracy, to tym bardziej trudno młodzieży.

Zmiany na rynku pracy, pojawienie się nowych zawodów oraz problemy ze znalezieniem satysfakcjonującej pracy, wymagają od dzisiejszych absolwentów szkół umiejętnego planowania własnej kariery zawodowej, dużej mobilności i umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. Decyzja dotycząca wyboru przyszłej szkoły i zawodu młodzieży, żeby była trafną, wymaga pomocy ze strony wielu osób i instytucji, przede wszystkim szkoły i rodziców. Podejmując decyzję o wyborze danego zawodu, młodzież powinna mieć określone predyspozycje do pełnienia danej funkcji zawodowej, jak również określone warunki rozwojowe, zdrowotne i psychofizyczne.

Potrzeby uczniów w zakresie uzyskiwania porady zawodowej zmieniają się wraz z etapami przygotowania dzieci i młodzieży do wyboru zawodu. Zarówno szkoła, jak i rodzina, przygotowują młodzież do aktywnego wchodzenia w życie gospodarcze, do świadomego stanowienia o sobie, wytyczania własnej drogi rozwoju poprzez aktywne wzmacnianie swoich mocnych stron, zainteresowań i uzdolnień.

Niezbędne jest też wyposażenie uczniów w umiejętność podejmowania odważnych, samodzielnych decyzji, umiejętność uczenia się przez całe życie i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie wymaga aktywnych zachowań i umiejętności podejmowania trafnych decyzji.

Wszelkiego rodzaju wybory dotyczące zdobycia wykształcenia, czy kwalifikacji zawodowych wymagają coraz większej wiedzy o rynku pracy, rynku edukacyjnym i o sobie samym. Istotnym jest, aby dokonując wyboru, uczeń kierował się własnymi zdolnościami, pasjami, możliwościami i predyspozycjami. Pamiętajmy aby rozmawiać z dziećmi o ich zainteresowaniach, planach na przyszłość, marzeniach… Warto mieć na względzie to, iż są to jeszcze bardzo młodzi ludzie, którzy potrzebują naszego zainteresowania, wsparcia, porady. Jednak nie zawsze potrafią o nie poprosić.

Może się zdarzyć, że ten młody człowiek ma już ułożony plan na życie w takiej sytuacji pozostaje go motywować i wspierać w dążeniu do celu. Natomiast jeżeli ta młoda osoba nie ma jeszcze takich planów, to dobrze byłoby ustalić wspólnie strategię działania. Każdy człowiek potrzebuje możliwości decydowania o sobie, chce czuć że ta podjęta decyzja była ich udziałem.

Przy wyborze szkoły ponadpodstawowej warto wziąć pod uwagę kilka czynników:

– zainteresowania i uzdolnienia, ulubione przedmioty w szkole, – cechy charakteru, stan zdrowia, – preferencje zawodowe dziecka, tj. skłonności zawodowe, – łatwość znalezienia satysfakcjonującej pracy, – zmiany na rynku pracy, – długość dalszej nauki, rodzaj szkoły, profil klasy, – odległość szkoły od miejsca zamieszkania i możliwości dojazdu, – ofertę edukacyjną szkół, warunki lokalowe, – wrażenie na temat szkoły i panującej w niej

Aby pokazać uczniom możliwości wyboru przyszłej drogi edukacyjno-zawodowej, nasza szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Białej Podlaskiej i Wisznicach oraz z Powiatowym Urzędem Pracy. Wzorem lat ubiegłych umożliwia się uczniom klas VIII spotkania z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych, które prezentują swoją ofertę edukacyjną odwiedzając naszą szkołę.  Uczniowie mogą również uczestniczyć w Dniach Otwartych szkół ponadpodstawowych i w wyjazdowych warsztatach zawodoznawczych .

 

RODZICU –  Ty jesteś pierwszym doradcą swojego dziecka w przeróżnych sprawach dnia codziennego, zatem spróbuj wesprzeć go w wyborze zawodu i szkoły ponadpodstawowej.

Jak możesz to zrobić ?

  1. Poznaj swoje dziecko i pomóż mu odkryć jego możliwości.

Kluczem do podjęcia decyzji o wyborze zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej  jest poznanie samego siebie, tzn. co nas interesuje, jakie mamy talenty, umiejętności, cechu charakteru itd. Warto poświęcić czas na zebranie informacji o możliwościach dziecka  poprzez  obserwacje oraz rozmowy. Również ważne są możliwości intelektualne dziecka.

Warto odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących szkolnych osiągnięć :

– Jak dziecko radzi sobie z nauką ?

– Jakie ma oceny ?

– Jakie ma zasoby wiedzy i umiejętności ?

Na powyższe pytania należy poszukiwać odpowiedzi razem z dzieckiem. Warto również porozmawiać z wychowawcą oraz nauczycielami.

  1. Stan zdrowia.

Jeśli dziecko jest pod opieką  specjalistycznej poradni, należy zapytać lekarza, czy nie ma przeciwwskazań do wykonywania wybranego przez dziecko zawodu. Nie należy wybierać zawodu, do wykonywania którego uczeń ma przeciwwskazania zdrowotne.

W informatorach o zawodach szkolnictwa zawodowego przy każdym zawodzie podane są m. in. Informacje o kompetencjach społecznych ważnych w danym zawodzie. Można od tego zacząć rozmowę o tym, czy dany zawód jest odpowiedni dla Twojego dziecka.

 

  1. Co warto wiedzieć o zawodach ?

 

Poszukiwanie informacji o zawodach jest bardzo ważnym krokiem w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Na co należy zwrócić uwagę ?  :

–   jakie czynności zawodowe wykonuje osoba w danym zawodzie,

–   jakie są wymagania wobec osób zainteresowanych określonym zawodem,

–   w jakich warunkach wykonuje się pracę w danym zawodzie,

–   jakie są przeciwwskazania do pracy w danym zawodzie ( np. stan zdrowia ),

–   jakie trzeba mieć wykształcenie, by zdobyć kwalifikacje zawodowe,

–   jakie są możliwości doskonalenia zawodowego, poszerzania zakresu kompetencji w zawodzie,

–   jakie są szanse znalezienia pracy.

 

Sposoby zbierania informacji o zawodach :

–   korzystanie z informatorów i przewodnikach  po zawodach ( informatory są dostępne w szkole u doradcy zawodowego ),

–   odwiedzanie stron internetowych,

 

Ekonomiczne Losy Absolwentów

Wybierając szkołę średnią warto mysleć o przyszłości nie tylko tej najbliższej: co będę robić za rok?; ale również tej dalszej: jaki zawód chcę wykonywać? jakich kwalifikacji potrzebuję by wykonywać ten zawód? Jeżeli potrzebne jest ukończenie studiów wyższych to: który kierunek studiów mnie interesuje? Wybierając należy pamiętać o swoich predyspozycjach i możliwościach, ale również o warunkach na rynku pracy: czy po ukończeniu tego kierunku będę miał pracę? Wskazówką może być baza Ekonomiczne Losy Absolwentów.

http://ela.nauka.gov.pl/

“System ELA to źródło wielu cennych informacji – pokaże m.in. jak może wyglądać ścieżka kariery absolwentów poszczególnych kierunków studiów, jacy specjaliści – absolwenci jakich kierunków studiów i jakich uczelni – są najbardziej poszukiwani na rynku pracy, czy też jak kształtują się zarobki w ramach poszczególnych specjalizacji. Tego typu informacje podane w syntetyczny, jasny sposób pomogą (…) racjonalnie zaplanować swoją studencką i zawodową przyszłość.

ELA czerpie informacje z systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z prowadzonego przez OPI PIB systemu POL-on – zintegrowanego systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym.” (źródło: https://www.opi.org.pl/ELA-wystartowala.html)

http://ela.nauka.gov.pl/