Laboratoria Przyszłości w naszej szkole

Chętni uczniowie z klasy VIb i VIIIa zbudowali roboty, wykorzystując zestawy do budowy robota zakupione w ramach programu “Laboratoria Przyszłosci”. Następnie z zapałem przystąpili do  programowania. Podczas lekcji z róznych przedmiotów bardzo często wykorzystywany jest wizualizer, które ułatwia prowadzenie lekcji oraz pozwala uatrakcyjnić… Read moreLaboratoria Przyszłości w naszej szkole

Nauczyciele na uroczystościach szkolnych, zajęciach z przedmiotów przyrodniczych, techniki, informatyki, zajęciach plastycznych oraz podczas zajęć rozwijających zainteresowania uczniów wykorzystują sprzęt komputerowy otrzymany przez szkołę w ramach projektu Laboratoria Przyszłości. W celu należytego posługiwnia się sprzetem odbyli szkolenia online i nawiązali… Read more