WARSZTATY „AKADEMIA PROGRAMISTÓW”

31 maja w naszej szkole odbyły się warsztaty z robotyki, przeprowadzone przez Agencję Szkolno – Przedszkolną „LUPUS”. Program edukacyjny skierowany był do uczniów klas I-IV i nosił nazwę Akademia programistów”. W trakcie zajęć dzieci mogły samodzielnie za pomocą tabletów i specjalnych aplikacji zaprogramować poruszanie się robota po planszy, ustawić kolor diod i sposób reakcji na kolory, a na koniec podczas swobodniejszej zabawy, mogły samodzielnie nimi sterować. Roboty, które towarzyszyły dzieciom podczas zajęć to PHOTONY– służące do edukacji i zabawy. Warsztaty przebiegały w miłej i sympatycznej atmosferze, wyzwoliły ciekawość, zachwyt i aktywność naszych uczniów. Za aktywny udział w warsztatach każdy otrzymał pamiątkowy dyplom.