Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

Inicjatorem Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny” jest stowarzyszenie „Kangourou Sans Frotieres” z siedzibą w Paryżu. W Polsce głównym organizatorem konkursu jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych, zwane dalej TUWiNM, z siedzibą w Toruniu, przeprowadzające konkurs pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Dnia 16 marca 2023r. osiemnastu uczniów naszej szkoły z klas III- VIII przystąpiło do Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”. Uczniowie pisali konkurs w trzech kategoriach wiekowych: Maluch – kl. III i IV, Beniamin – kl. V i VI oraz Kadet – kl. VII i VIII. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy matematycznej w jak najszerszych kręgach uczniów szkół wszystkich typów. Konkurs miał charakter jednorazowego testu: bez eliminacji, testów wstępnych. Na rozwiązanie testu uczniowie mieli 75 minut. Test w zależności od kategorii składał się z 24 lub 30 zadań. Zadania miały różny stopień trudności, od najłatwiejszych za 3 punkty do najtrudniejszych za 5 punktów. Każdy uczeń, zgłoszony do konkursu otrzymał nagrodę uczestnictwa. Szkolnymi Koordynatorami konkursu byli nauczyciele matematyki: Anna Krasocha i Edyta Świstun Karwacka. Gratulujemy Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie i życzymy jak najlepszych wyników.