Wykorzystanie sprzętu z Laboratoriów Przyszłości

W lutym 2023 r. były prowadzone zajęcia z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu Laboratoria Przyszłości (między innymi: wizualizera, sprzętu nagłaśniającego, aparatu fotograficznnego, zestawu do budowy robotów). Ten nowoczesny sprzęt uatrakcyjnił lekcje i pozwolił uczniom rozwijać swoje zainteresowania w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pozalekcyjnych i konsultacji z nauczycielami.

Korzystając ze sprzętu nagłaśniającego uczniowie wykonywali ćwiczenia wzmacniająco – rozciągające, nabywali umiejętności ruchowych przy muzyce, kształcili umiejętność występu na scenie, śpiewu przez mikrofon, poprawiali dykcję i modulację głosu.

Wykorzystując zestaw do budowy robotów zbudowali i zaprogramowali Robot Sowa. Sterowali nim za pomocą graficznej aplikacji Scratch, którą obsługiwali z poziomu Chromebooka. Zajęcia z wykorzystaniem robota miały na celu rozwijanie kreatywności i logicznego myślenia poprzez tworzenie własnych projektów.