KLUB MŁODEGO ODKRYWCY

Mierzymy, liczymy, robimy, sprawdzamy i obserwujemy – z całą pewnością uczniowie klasy VIa nie nudzą się na zajęciach  KLUBU MŁODEGO ODKRYWCY.

Ostatnio uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób można zmierzyć lub obliczyć wysokość górowania Słońca w swojej miejscowości lub w różnych miejscach na świecie. Zrobili również własne przyrządy. Na innych prowadzili obserwacje mikroskopowe wody z lokalnego cieku wodnego oraz z opadów.