Halowy Mikołajkowo-Profilaktyczny Turniej Mini Piłki Nożnej

W dniu 07.12.2022 r. odbył się w Sławatyczach IV Halowy Mikolajkowo – Profilaktyczny Turniej Mini Piłki Nożnej Chłopców. pt. ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł”.  W turnieju wzięło udział 8 gmin z powiatu bialskiego. Opiekunem drużyny z ZSP w Tucznej  był p.T. Suwała.