Kiermasz świąteczny

Uczniowie z klas czwartych podczas warsztatów kulinarnych w Spółdzielni Socjalnej Wspólna Chata dekorowali pierniki, które zostały przeznaczone na KIERMASZ ŚWIĄTECZNY zorganizowany w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tucznej w dniu 21 grudnia 2022 r. Pieniądze zebrane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na dofinansowanie zakupu huśtawki do przedszkola.