Nauczyciele na uroczystościach szkolnych, zajęciach z przedmiotów przyrodniczych, techniki, informatyki, zajęciach plastycznych oraz podczas zajęć rozwijających zainteresowania uczniów wykorzystują sprzęt komputerowy otrzymany przez szkołę w ramach projektu Laboratoria Przyszłości. W celu należytego posługiwnia się sprzetem odbyli szkolenia online i nawiązali współpracę z Bialską Akademią Nauk Stosowanych. Student informatyki na Wydziale Nauk Technicznych Tomasz Bujnik udzielił wskazówek dotyczących uruchomienia drukarki 3D i studia filmowego.

Uczniowie klasy VIb pod opieką nauczyciela informatyki przystąpili do budowy i programowania robota z zestawu Robot Abilix Krypton 4 – 2.