Dzień Bezpiecznego Internetu

Dnia 8 lutego 2022r. nasza szkoła tradycyjnie  włączyła się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. Pod hasłem Działajmy razem”, organizatorzy (Fundacja Dzieci Niczyje oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) – realizatorzy unijnego programu „Safer Internet”) zwracają szczególną uwagę na potrzebę współpracy i powszechnego zaangażowania rodziców, nauczycieli i innych profesjonalistów, decydentów, dostawców treści i usług internetowych w działania podnoszące poziom bezpieczeństwa dzieci online. W  szkole, w ramach zajęć informatyki  w klasach IV – VIII i edukacji informatycznej w kl. III, przeprowadzone zostały zajęcia o tematyce dotyczącej cyberbezpieczeństwa, aktywności uczniów na portalach społecznościowych oraz zagrożeń związanych z zamieszczaniem na profilach informacji oraz zdjęć, a także anonimowości w Sieci, prawie autorskim i wiarygodności informacji. Udostępniono  również uczniom i ich rodzicom prezentację multimedialną i krótki film, mający na celu przypomnienie  istotnych kwestii dotyczących bezpieczeństwa w Sieci oraz zagrożeń jakie niesie niewłaściwe korzystanie z zasobów sieciowych. Z tej okazji przygotowano również gazetkę okolicznościową.

https://it-szkola.edu.pl/publikacje,plik,67