Podsumowanie konkursu „Czysta Ziemia”

Uczniowie naszej szkoły brali udział w XIII edycji Konkursu „CZYSTA ZIEMIA” organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej.

W ramach konkursu zbierane były plastikowe nakrętki, baterie, makulatura, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz butelki PET.

29.12.2021r odbyło się uroczyste wręczenie nagród przez Pana Starostę bialskiego Mariusza Filipiuka, w którym uczestniczyła Pani Dyrektor Urszula Rzątkowska oraz Pani Renata Miciu k- koordynator działań konkursowych. Spośród uczniów wyróżnienie otrzymała uczennica klasy 5b Wiktoria Kamecka.