Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

 

Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie,

już w najbliższą środę 1 września 2021 r. spotykamy się po wakacyjnej rozłące.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego tradycyjnie poprzedzone będzie mszą świętą w Kościele św. Anny w Tucznej o godz. 8.00. Następnie zapraszamy uczniów do szkoły na spotkanie z nauczycielami i wychowawcami.

 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE rozpoczynają zajęcia w dniu 1 września 2021 r. zgodnie z harmonogramem pracy przedszkola.

 

UCZNIÓW KLAS  I – III  wraz z jednym opiekunem zapraszamy na godzinę 9.15 na spotkania z wychowawcami  w przydzielonych klasach.

Klasa I – sala nr 6

Klasa II – sala nr 12

Klasa III a – sala nr 11

Klasa III b – sala nr 13

 

UCZNIÓW KLASY  IV – VII zapraszamy na godz. 9.15 do sal lekcyjnych na spotkania z wychowawcami. Ze względu na trwający stan epidemiologiczny uczniowie wchodzą do szkoły bez rodziców.

Klasa IV – sala nr 8

Klasa V a – sala nr 9

Klasa V b – sala nr 20

Klasa VI – sala nr 5

Klasa VII a – sala nr 21

Klasa VII b – sala nr 15

Klasa VIII a – sala nr 19

Klasa VIII b – sala nr 18

 

Od 1 września 2021 r. wszyscy uczniowie i wszystkie dzieci będą uczyć się w systemie stacjonarnym. W związku z trwającą pandemią oraz wytycznymi MEiN, MZ, GIS naukę prowadzić będziemy z zachowaniem reżimu sanitarnego. Przypominamy, że na terenie placówki rodzice i opiekunowie zobowiązani są do noszenia maseczek zakrywających usta i nos oraz do dezynfekcji lub mycia rąk po wejściu do szkoły. Uczniowie w przestrzeniach wspólnych powinni zachować dystans lub nosić maseczki.