Ślubowanie pierwszoklasistów

Nietypowo, bo z powodu pandemii, 31 maja, uczniowie klasy pierwszej zostali oficjalnie włączeni w grono społeczności szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tucznej.

Ślubowanie odbyło się w hali sportowej w obecności dyrekcji szkoły, uczniów klas drugich i trzeciej oraz ukochanych rodziców pierwszoklasistów.

Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnie od odśpiewania hymnu narodowego. Następnie uczniowie pierwszej klasy przedstawili akademię, na wstępie której pięknie zatańczyli poloneza. Potem dyrektor szkoły, p. Urszula Rzątkowska stwierdziła, że dzieci wzorowo zaprezentowały swoje umiejętności i wiadomości na temat obowiązków szkolnych, bezpieczeństwa, ochrony przyrody oraz Ojczyzny, więc mogą złożyć uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Wychowawczyni, p. Magdalena Fedorowicz poprosiła rodziców o założenie biretów swoim pociechom, co jeszcze bardziej podkreśliło podniosłość wydarzenia. Dzieci ślubowały: dbać o honor i dobre imię szkoły; w każdej sytuacji zachowywać się w sposób godny młodego Polaka; wypełniać rzetelnie wszystkie obowiązki ucznia; wykorzystywać zdobytą wiedzę dla własnego dobra i dobra Ojczyzny; z szacunkiem odnosić się do rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły; kształcić w sobie cechy, które posiadł patron szkoły, takie jak umiłowanie do nauki i drugiego człowieka.

Później nastąpiło pasowanie. Uczniowie przyklękali na kolano, a dyrektor szkoły kładąc duży ołówek na ramię i mówiąc „Przyjmuję Cię w grono uczniów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Tucznej”  dokonywała aktu pasowania.  Dodatkowo wicedyrektor szkoły, p. Anna Kukawska wręczała pamiątkowe dyplomy i legitymacje szkolne.

Następnie starsi koledzy z kl. II a, II b i III złożyli życzenia, oferując jednocześnie swoją pomoc w trudnych sprawach oraz podarowali drobne upominki.

Nie zabrakło również ciepłych słów od rodziców pierwszoklasistów, którzy na pamiątkę tego dnia zakupili wyprawkę dla dzieci: teczkę na prace szkolne, teczkę na świadectwa i dyplomy oraz koszulkę z nazwą szkoły na zajęcia sportowe.

Na zakończenie uroczystości odbyła się sesja fotograficzna na tle dekoracji.