List Lubelskiego Kuratora Oświaty do Rodziców Ósmoklasistów

      LUBELSKI KURATOR OŚWIATY

3 Maja 6; 20-950 Lublin, skrytka pocztowa 146,

Centrala: 081-53-85-200, Sekretariat: 081-53-85-222, Fax: 081-53-85-230, www.kuratorium.Iublin.pl        e-mail: kurator@kuratorium.lublin.pl

Szanowni Państwo,

Rodzice uczniów klas VIII szkoły podstawowej

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na kolejne spotkanie służące wsparciu rodziców uczniów klas VIII w zakresie wyboru dalszego etapu kształcenia i procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych pt. „Rodzic pierwszym doradcą”.

Spotkanie on-line ze specjalistami w tej dziedzinie odbędzie się dnia 20 kwietnia 2021 r.

(wtorek) o godz. 17.00.

Link do zalogowania się na spotkanie otrzymają Państwo od dyrektorów szkół.

Zachęcamy Państwa do udziału w tym wydarzeniu.

Z wyrazami szacunku

Pieczęć i podpis

Kurator Oświaty

w Lublinie

mgr Teresa Misiuk