Ogólnopolska akcja „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”

W dniach 16-18.02.2021 r. szkoła  nasza brała udział ogólnopolskim projekcie  “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci” organizowanym przez Green Office Ecologic Spółka zo.o. z siedzibą w Warszawie, oddział w Łomazach.

Celem akcji było podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami. Uczniowie i ich Rodzice z ogromnym zaangażowaniem przystąpili do zbiórki, gromadząc przy szkole ogromne ilości zużytego sprzętu elektrycznego  i elektronicznego.

Wszystkim uczestnikom akcji, szczególnie Rodzicom naszych uczniów składamy ogromne podziękowania.