Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tucznej zaprasza uczniów do udziału w tegorocznym konkursie plastycznym KRUS.
Szczegółowe informacje o XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” znajdują się w linku:  https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/xi-konkurs-plastyczny-2021/

Konkurs organizowany jest w dwóch grupach wiekowych:   I grupa- klasy 0-III,       II grupa –klasy IV-VIII

  Nauczyciel nadzorujący: Zofia Lipka

 Oto praca ucznia naszej szkoły:

Ogólnopolska akcja „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”

W dniach 16-18.02.2021 r. szkoła  nasza brała udział ogólnopolskim projekcie  “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci” organizowanym przez Green Office Ecologic Spółka zo.o. z siedzibą w Warszawie, oddział w Łomazach.

Celem akcji było podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami. Uczniowie i ich Rodzice z ogromnym zaangażowaniem przystąpili do zbiórki, gromadząc przy szkole ogromne ilości zużytego sprzętu elektrycznego  i elektronicznego.

Wszystkim uczestnikom akcji, szczególnie Rodzicom naszych uczniów składamy ogromne podziękowania.