Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tucznej zaprasza uczniów do udziału w tegorocznym konkursie plastycznym KRUS.
Szczegółowe informacje o XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” znajdują się w linku:  https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/xi-konkurs-plastyczny-2021/

Konkurs organizowany jest w dwóch grupach wiekowych:   I grupa- klasy 0-III,       II grupa –klasy IV-VIII

  Nauczyciel nadzorujący: Zofia Lipka

 Oto praca ucznia naszej szkoły:

Ogólnopolska akcja „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”

W dniach 16-18.02.2021 r. szkoła  nasza brała udział ogólnopolskim projekcie  “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci” organizowanym przez Green Office Ecologic Spółka zo.o. z siedzibą w Warszawie, oddział w Łomazach.

Celem akcji było podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami. Uczniowie i ich Rodzice z ogromnym zaangażowaniem przystąpili do zbiórki, gromadząc przy szkole ogromne ilości zużytego sprzętu elektrycznego  i elektronicznego.

Wszystkim uczestnikom akcji, szczególnie Rodzicom naszych uczniów składamy ogromne podziękowania.

Dzień Bezpiecznego Internetu w naszej szkole.

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Unii Europejskiej od 2004 roku, a w Polsce od 2005 roku. Od kilku lat przekroczył już granice Europy i dotarł do ponad 150 krajów.

W tym roku Dzień Bezpiecznego Internetu przypada na wtorek 9 lutego ale w naszej szkole  obchodzony będzie przez cały tydzień. Ze względu na zagrożenie epidemiczne nie organizujemy obchodów w szkole, ale za pośrednictwem Internetu.

W klasach IV – VIII w ramach informatyki  i na zajęciach z wychowawcą przeprowadzone zostały lekcje online  dotyczące cyberbezpieczeństwa,  zasad bezpiecznej aktywności uczniów na portalach społecznościowych oraz zagrożeń związanych z zamieszczaniem na profilach informacji i zdjęć, a także anonimowości w Sieci, prawie autorskim i wiarygodności informacji. Przedstawiono również prezentację multimedialną i krótkie film, mający na celu przypomnienie uczniom istotnych kwestii dotyczących bezpieczeństwa w Sieci oraz zagrożeń jakie niesie niewłaściwe korzystanie z zasobów sieciowych. W klasach I-III odbywają się pogadanki na lekcjach w szkole. Na szkolnym korytarzu umieszczono gazetkę promującą bezpieczne korzystanie z Internetu. Pani pedagog przesłała na skrzynkę mailową uczniom klas IV – VIII informacje na temat DBI oraz linki do filmów i stron internetowych promujących bezpieczeństwo w sieci.

W ramach tegorocznych obchodów DBI zorganizowany był w naszej szkole konkurs plastyczny pt. “Bezpieczny Internet: Działajmy Razem”.  Uczniom, którzy   wzięli w nim udział serdecznie dziękujemy.

Wyniki konkursu:
I  miejsce: Oktawia Olędzka – kl. VIb,
II miejsce: Amelia Olędzka – kl. VIIb,

III miejsce: Anna Lipka – kl. VIIb.

Poniżej prezentujemy najciekawsze prace.