Akcje chartyatywne

Nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w akcji organizowanej przez Samorząd Uczniowski i pedagoga szkolnego pod hasłem : Podziel się na święta, na rzecz uczennic naszej szkoły. W akcji wzięli udział nauczyciele i personel szkoły.

Przeprowadzono  również  akcję charytatywną na rzecz Jakuba Suchodoły walczącego z ciężką chorobą SMA . Do zbiórki  kasztanów i nakrętek włączyło się wielu uczniów  Szkoły Podstawowej , dzieci z Oddziału Przedszkolnego , oraz  dorosłych.
Pieniądze otrzymane ze sprzedaży kasztanów w kwocie 452 zł, przekazane zostały na rzecz chorego dziecka.
Celem powyższych  przedsięwzięć było:
Uwrażliwienie i zaangażowanie uczniów w dzieło niesienia pomocy  drugiemu człowiekowi;
Dostrzeganie osób potrzebujących w swoim środowisku (szkolnym, lokalnym),oraz możliwość dzielenia się z innymi tym, co się ma;
Kształtowanie postaw prospołecznych i etycznych, przejawiających się troską o innych:
Znajdowanie zadowolenia i satysfakcji z udzielonej bezinteresownej pomocy, która spowodowała uśmiech na twarzy obdarowanego;

Wszystkim, którym los drugiego człowieka nie jest obojętny – serdecznie dziękujemy.                               
                                                                                        Organizatorzy

VII Ogólnopolski konkurs plastyczny “Rosja w zwierciadle symboli architektury”

11 grudnia 2020 roku w Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej UMCS podsumowano VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,,Rosja w zwierciadle symboli architektury.
W kategorii klas 4-6  I miejsce zdobyła uczennica naszej szkoły Sara Woźniak (klasa V) – tytuł pracy ,,Sobór Wasyla Błogosławionego.
III miejsce zdobył również uczeń naszej szkoły Igor Czubla (klasa IVb) – tytuł pracy ,,Sobór Wasyla Błogosławionego.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Nagrodzone prace na zdjęciach poniżej.