Z dniem 1 września 2020 r. zajęcia lekcyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tucznej                   będą organizowane w formie stacjonarnej zgodnie  z wytycznymi MEN, MZ  i GIS