Zapobiegamy koronawirusowi

Chroń siebie i osoby w Twoim środowisku. Postępuj zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

STOSUJ PIĘĆ ZASAD
Pomóż zatrzymać koronawirusa
1. RĘCE Myj je często wodą z mydłem
   2. ŁOKIEĆ Zasłoń się nim, gdy kaszlesz
 3. TWARZ Nie dotykaj oczu, nosa i ust
   4. ODLEGŁOŚĆ Zachowaj 2 m odstępu
     5. BEZPIECZEŃSTWO Zostań w domu

Pracownicy obsługi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Tucznej 6 kwietnia 2020 roku przystąpili do akcji szycia maseczek zainicjowanej przez Wójta Gminy Tuczna Zygmunta Litwiniuka wspólnie z kadrą Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzylesiu. Dzięki tej inicjatywie mieszkańcy gminy zostali zaopatrzeni w darmowe maseczki.