Szanowni Rodzice

Dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Tucznej informuje, że zgodnie  z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej   placówka prowadzi zdalne nauczanie  gdzie wykorzystywane są różnorodne różne formy kontaktu z uczniami: dziennik elektroniczny, kontakt telefoniczny, poczta elektroniczna, karty pracy w wersji papierowej,  grupy społecznościowe, materiały edukacyjne telewizji oraz radia publicznego.

Nauczyciele  udostępniają  linki do platform rekomendowanych przez MEN, np.: www.gov.pl/,   https://epodreczniki.pl/,  https://cke.gov.pl/ itp.

Jednocześnie prosimy pamiętać, że:

– Dziecko musi mieć stałe miejsce do pracy, gdzie będzie miało zapewnione odpowiednie oświetlenie, ciszę i spokój oraz porządek.

– Ważna jest  pora wykonywania zadań oraz systematyczność. Należy ustalić w miarę stałe godziny wykonywania zadań uwzględniające przerwy na odpoczynek.

– Zachęcamy do towarzyszenia dzieciom podczas pracy i mobilizowania ich do wysiłku oraz nagradzania za wykonana pracę, stosowania częstych pochwał.

– Należy zwrócić szczególną uwagę na kontrolę zadań wykonywanych z wykorzystaniem Internetu ze względu na bezpieczeństwo dzieci w sieci.

Prosimy również, aby motywować uczniów do  systematycznej pracy.  W razie trudności z dostępem do materiałów lub dziennika elektronicznego prosimy o kontakt z nauczycielami, wychowawcami lub dyrekcją szkoły.

W związku z zaistniałą sytuacją prosimy  o sprawdzanie wiadomości  na Librusie dotyczących zadań domowych.

Zachęcamy do codziennego korzystania ze strony: www.gov.pl/zdalnelekcje.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych !!!

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Rodzicu,

  • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
  • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
  • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

  • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
  • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
  • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy e-podreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
  • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 W dniach 16 – 25 marzec placówka będzie nieczynna.