Andrzejki

28 listopada członkowie Samorządu Uczniowskiego zorganizowali dyskotekę andrzejkową.

Tradycyjnie przygotowano wiele wróżb oraz zabaw towarzyskich, które urozmaiciły wieczór.
Główną prowadzącą była Ania Semeniuk z klasy VI.
Wszyscy uczniowie niezależnie od wieku bawili się znakomicie.